Bảng Giá Xe Tải Hyundai Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Bảng Giá Xe Tải Hyundai Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Chi tiết tin
Bảng Giá Xe Tải Hyundai Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Cập Nhật Bảng Giá Xe Tải Hyundai Mới Nhất Năm 2020

 

==> Cập nhật bảng giá chi tiết tất cả các dòng xe tải Hyundai Đời 2020 - 2021: Xe tải Hyundai, xe ben Hyundai, xe đầu kéo Hyundai, ... Năm 2020. Xe tải thế giới sẽ luôn luôn cập nhật sự thay đổi giá hàng ngày từ chính sách của Nhà Máy Hyundai Việt Nam cho Quý Khách Tham Khảo.

=> Bảng Giá Xe Tải Hino Mới Nhất Năm 2020

=> Bảng Giá Xe Tải Isuzu Vĩnh Phát Mới Nhất Năm 2020

=> Bảng Giá Xe Tải Isuzu Mới Nhất Năm 2020

 

Cập Nhật Bảng Giá Xe Tải Hyundai Mới Nhất Năm 2020

==> Cập nhật giá xe tải Hyundai Năm 2020 mới nhất tại Miền Nam. Giá bán xe tải Hyundai 1.4 Tấn, Hyundai 1.9 tấn, Hyundai 2.2 Tấn, Hyundai 2.4 Tấn, Hyundai 3.5 Tấn, Hyundai 7 Tấn, Hyundai 8 Tấn, Hyundai 4 Chân 17T6

=> Xe tải Hyundai hiện nay trừ xe tải các loại trên 10 tấn ra thì hầu hết là các dòng Hyundai được lắp ráp tại Nhà Máy Thành Công Việt Nam.

+ Sau đây Công ty xe tải thế giới xin cập nhật giá bán xe tải Hyundai Lắp ráp 3 Cục tại Việt Nam :

 

Giá xe tải Hyundai 1.4 Tấn New Porter ( Thùng 3M1 )

- Giá xe tải Hyundai 1T4 Thùng Lững: 385.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M1

- Giá xe tải Hyundai 1T4 Thùng Bạt: 395.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M1

- Giá xe tải Hyundai 1T4 Thùng Kín: 395.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M1

- Giá xe tải Hyundai 1T2 Thùng Bảo ôn: 465.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M

- Giá xe tải Hyundai 1T1 Thùng Đông Lạnh: Giá Liên Hệ - Thùng dài 3M1

- Giá xe tải Hyundai 850KG Chở Gia Súc: Giá Liên Hệ - Thùng dài 3M

 

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 1.4 Tấn  :

 

Giá xe tải Hyundai 1.9 Tấn N250SL ( Thùng 4M3 )

- Giá xe tải Hyundai 1T9 Thùng Lững: 385.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 1T9 Thùng Bạt: 395.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 1T9 Thùng Kín: 395.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 1T9 Thùng Bảo ôn: 465.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 1T9 Thùng Đông Lạnh: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 1T9 Chở Gia Súc: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M

 

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 1.9 Tấn  :

 

Giá xe tải Hyundai 2.2 Tấn N250 ( Thùng 3M3 )

- Giá xe tải Hyundai 2T3 Thùng Lững: 365.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M5

- Giá xe tải Hyundai 2T2 Thùng Bạt: 375.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M3

- Giá xe tải Hyundai 2T15 Thùng Kín: 375.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M5

- Giá xe tải Hyundai 1T99 Thùng Bảo ôn: 445.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 3M4

- Giá xe tải Hyundai 1T8 Thùng Đông Lạnh: Giá Liên Hệ - Thùng dài 3M2

- Giá xe tải Hyundai 1T9 Chở Gia Cầm: Giá Liên Hệ - Thùng dài 3M5

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 1.9 Tấn  :

 

Giá xe tải Hyundai 2.4 Tấn N250SL ( Thùng 4M3 )

- Giá xe tải Hyundai 2T5 Thùng Lững: 385.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 2T4 Thùng Bạt: 395.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 2T35 Thùng Kín: 395.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 2T2 Thùng Bảo ôn: 465.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 1T95 Thùng Đông Lạnh: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M2

- Giá xe tải Hyundai 1T99 Chở Gia Súc: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M

 

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 2.4 Tấn  :

 

Giá xe tải Hyundai 3.5 Tấn MIGHTY 75S ( Thùng 4M5 )

- Giá xe tải Hyundai 3T49 Thùng Lững: 690.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M5

- Giá xe tải Hyundai 3T49 Thùng Bạt: 700.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M5

- Giá xe tải Hyundai 3T49 Thùng Kín: 700.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M5

- Giá xe tải Hyundai 3T49 Thùng Bảo ôn: 810.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M3

- Giá xe tải Hyundai 3T49 Thùng Đông Lạnh: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M2

- Giá xe tải Hyundai 3T49 Chở Gia Súc: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M5

 

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 3.5 Tấn  :

 

Giá xe tải Hyundai 6.7 Tấn MIGHTY 110SL ( Thùng 5M7 )

- Giá xe tải Hyundai 6T9 Thùng Lững: 710.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 5M7

- Giá xe tải Hyundai 6T75 Thùng Bạt: 740.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 5M7

- Giá xe tải Hyundai 6T6 Thùng Kín: 740.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 5M7

- Giá xe tải Hyundai 6T45 Thùng Bảo ôn: 840.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 5M6

- Giá xe tải Hyundai 6T2 Thùng Đông Lạnh: Giá Liên Hệ - Thùng dài 5M6

 

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 7 Tấn  :

 

Giá xe tải Hyundai 7 Tấn MIGHTY 110S ( Thùng 4M9 )

- Giá xe tải Hyundai 7T1 Thùng Lững: 700.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M8

- Giá xe tải Hyundai 6T9 Thùng Bạt: 720.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M9

- Giá xe tải Hyundai 6T65 Thùng Kín: 720.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M9

- Giá xe tải Hyundai 6T65 Thùng Bảo ôn: 830.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 4M8

- Giá xe tải Hyundai 6T6 Thùng Đông Lạnh: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M8

- Giá xe tải Hyundai 6 Tấn Chở Gia Súc: Giá Liên Hệ - Thùng dài 4M6

 

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 7 Tấn  :

 

Giá xe tải Hyundai 17.6 Tấn HD320 ( Thùng 9M7 )

- Giá xe tải Hyundai 17T5 Thùng Lững: 2.430.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 9M6

- Giá xe tải Hyundai 17T6 Thùng Bạt: 2.450.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 9M7

- Giá xe tải Hyundai 17T2 Thùng Kín: 2.450.000.000 VNĐ ( Triệu ) - Thùng dài 9M6

Hình Ảnh Thực Tế Xe Tải Hyundai 17.6 Tấn  :

 

==> Hiện tại xe tải Hyundai đang được các ngân hàng toàn quốc cho vay với tỷ lệ 75% là tối đa và thời gian dài nhất là 6 Năm với lãi xuất thấp linh hoạt cho Quý Khách. Hãy Gọi Ngay cho công ty xe tải thế giới để được các nhân viên tư vấn tốt hơn khi bạn chưa biết gì về xe... cũng như về chất lượng của thùng - sao cho đảm bảo dài hạn khi chở hàng mang tính lâu dài cho xe của bạn.

 

HOTLINE 24/24 :

TELL : 0908 246 926 – 0946 797 477

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0946.797.477
xetaiauto1@gmail.com
Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang online : 9
Online trong ngày : 445
Online trong tuần : 445
Online trong tháng : 9759
Đã online : 568570

Bảng Giá Xe Tải Hyundai Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

Xe Tải Thế Giới

Xe Tải Thế Giới
Xe Tải Thế Giới